Wedding Intro/Dance (video) 11/02/2023

Wedding Intro/Dance (video) 11/02/2023

Είσοδος ζευγαριού με τους κουμπάρους.
Χορός ζευγαριού με χρήση συντριβανιών 3m ψυχρής σπίθας εσωτερικής χρήσης.