Επιλέξτε ένα απο τα τρία πακέτα φωτισμού που θα θέλατε στην εκδήλωση σας

Mini Pack - Medium Pack - Full Pack

Mini Pack

4x Led Par RGB + 4x Mini Wash RGB + Laser

Mini Pack

Mini Pack

Medium Pack

2x Bee Eye RGB Moving Head + 2x Mega Wash RGB Moving Head + 2x Led Spot RGB Moving Head + 1x Led Bar RGB

Medium

Medium

Full Pack

4x Bee Eye RGB Moving Head + 4x Mega Wash RGB Moving Head + 2x Led Spot RGB Moving Head + 5x Led Bar RGB

Full Pack

Full Pack

TOP