Επιλέξτε ένα απο τα τέσσερα πακέτα φωτισμού που θα θέλατε στην εκδήλωση σας

Mini Pack - Medium Pack - Full Pack -Giga Pack

Mini Pack

4x Led Par RGB + 4x Mini Wash RGB + Laser

Mini Pack

Mini Pack

Medium Pack

2x Bee Eye RGB Moving Head + 2x Mega Wash RGB Moving Head + 2x Led Spot RGB Moving Head + 1x Led Bar RGB

Medium

Medium

Full Pack

4x Bee Eye RGB Moving Head + 4x Mega Wash RGB Moving Head + 2x Led Spot RGB Moving Head + 5x Led Bar RGB

Full Pack

Full Pack

Giga Pack

4x Bee Eye RGB Moving Head +4x Wash RGB Moving Head + 2x Big Wash RGB Moving + 3x Sunbar RGB + 2x Beam Moving Head + 2x Par RGB + 2x Led Spot RGB Moving Head + 9x Led Bar RGB +1x Laser Rgb +1 Smoke Machine

Giga

Giga

TOP